Trang 3131, kết quả từ 31301 tới 31310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Hữu Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Sỹ Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sỹ Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Khu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Huy Bổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Bổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đ/C Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Khôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Xương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Khắc á

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc á, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...312631273128312931303131313231333134...74341