Trang 3132, kết quả từ 31311 tới 31320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Trưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Trưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Trọng Khảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Khảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Khắc Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Cao Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Cao Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...312731283129313031313132313331343135...74341