Trang 3133, kết quả từ 31321 tới 31330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Khắc Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Chí Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Văn Huẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Huẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...312831293130313131323133313431353136...74341