Trang 3134, kết quả từ 31331 tới 31340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Xuân Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Bách Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bách Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Xuân Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...312931303131313231333134313531363137...74341