Trang 3136, kết quả từ 31351 tới 31360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thị Nưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Nưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tu Tấn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tu Tấn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 28/8/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 29/5/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Đức Trẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Trẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thanh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 2/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Huê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Đình Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 5/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Xuân Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xuân Hạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...313131323133313431353136313731383139...74341