Trang 3137, kết quả từ 31361 tới 31370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 17/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Giai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 15/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Rô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Đức Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hữu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Hữu Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Trúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Hữu Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Thép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Hữu Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Xuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Xuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 13/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...313231333134313531363137313831393140...74341