Trang 3138, kết quả từ 31371 tới 31380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Xiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 13/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Cảnh Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 13/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 8/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 27/3/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Bá Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 21/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 30/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...313331343135313631373138313931403141...74341