Trang 3139, kết quả từ 31381 tới 31390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Trâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 4/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 15/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 10/11/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 5/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Thị Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...313431353136313731383139314031413142...74341