Trang 3142, kết quả từ 31411 tới 31420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 3/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1981, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Hữu Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Hoàng Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 25/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Hữu Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Mãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Mãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...313731383139314031413142314331443145...74341