Trang 3143, kết quả từ 31421 tới 31430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Mui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Mui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 5/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Lào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Lào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 3/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 30/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lỗ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 28/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 6/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Kệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Kệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Xuân Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 17/6/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...313831393140314131423143314431453146...74341