Trang 3147, kết quả từ 31461 tới 31470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng Sỹ Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Sỹ Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Thanh An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Đượm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Đượm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Viết Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...314231433144314531463147314831493150...74341