Trang 3148, kết quả từ 31471 tới 31480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hồng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Hoàng Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Hữu Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Thanh Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hoàng Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...314331443145314631473148314931503151...74341