Trang 3151, kết quả từ 31501 tới 31510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Văn Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 28/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 16/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...314631473148314931503151315231533154...74341