Trang 3153, kết quả từ 31521 tới 31530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Minh Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Hoàng Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng Kha, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đỗng Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 3/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hoà Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoà Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1945, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Hàm Tợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hàm Tợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...314831493150315131523153315431553156...74341