Trang 3154, kết quả từ 31531 tới 31540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hoàng Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Biện Văn Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biện Văn Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Công Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Xuân Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Xuân Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...314931503151315231533154315531563157...74341