Trang 3156, kết quả từ 31551 tới 31560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Biến Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biến Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Đình Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Hiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Hiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Hiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...315131523153315431553156315731583159...74341