Trang 3159, kết quả từ 31581 tới 31590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Doãn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Doãn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Duy Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phan Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hàm Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hàm Bá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đỗng Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Hải Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hải Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Ngô Xuân Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Biện Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biện Văn Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Sản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...315431553156315731583159316031613162...74341