Trang 316, kết quả từ 3151 tới 3160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Rớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Rớt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Cao Bình Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Bình Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Quận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...311312313314315316317318319...74341