Trang 3160, kết quả từ 31591 tới 31600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Duy Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Phòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trường Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Anh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Công Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...315531563157315831593160316131623163...74341