Trang 3163, kết quả từ 31621 tới 31630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Điển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Khắc Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khắc Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Xuân Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xuân Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 26/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Quang Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Thị Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Đấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Xuân Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Đản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Duy Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...315831593160316131623163316431653166...74341