Trang 3164, kết quả từ 31631 tới 31640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Đáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Đáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Đình Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thị Đỗn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Đỗn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Đức Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...315931603161316231633164316531663167...74341