Trang 3166, kết quả từ 31651 tới 31660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hoài Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoài Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 31/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quốc Dưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Dưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Dy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hải Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...316131623163316431653166316731683169...74341