Trang 3167, kết quả từ 31661 tới 31670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đình Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Dơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Dơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đình Duẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Duẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...316231633164316531663167316831693170...74341