Trang 3168, kết quả từ 31671 tới 31680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Do, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Văn Dỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Dỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Hồng Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Hùng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hùng Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kinh Cữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kinh Cữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chính Diển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chính Diển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...316331643165316631673168316931703171...74341