Trang 3171, kết quả từ 31701 tới 31710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cù Huy Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Huy Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Công Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Đạt Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đạt Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Dũ Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dũ Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Công Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Bùi Đình Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 11/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Ngọc Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Công Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...316631673168316931703171317231733174...74341