Trang 3172, kết quả từ 31711 tới 31720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Sỹ Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Sỹ Chất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Thị Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thị Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Trọng Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Trọng Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Bình Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bình Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...316731683169317031713172317331743175...74341