Trang 3173, kết quả từ 31721 tới 31730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Như Chẵn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Chẵn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đình Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Đức Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đức Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Quang Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Duy Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...316831693170317131723173317431753176...74341