Trang 3174, kết quả từ 31731 tới 31740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Căn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Văn Bưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Bưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 28/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Sỹ Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Canh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Cảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Cảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Văn Bờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Bờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...316931703171317231733174317531763177...74341