Trang 3176, kết quả từ 31751 tới 31760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cù Văn Bỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Văn Bỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đình Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Công Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Cao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Công Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thái Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thái Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Công Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...317131723173317431753176317731783179...74341