Trang 3177, kết quả từ 31761 tới 31770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Công Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Công Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1986, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đăng Hải Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đăng Hải Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 29/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Kim Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Bá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phùng Văn Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...317231733174317531763177317831793180...74341