Trang 3179, kết quả từ 31781 tới 31790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Tiến Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tiến Báo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Thế Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thế Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 31/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tô Đông Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Đông Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 14/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Đức Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Bá Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bá Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quốc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...317431753176317731783179318031813182...74341