Trang 3181, kết quả từ 31801 tới 31810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 31/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Vũ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Như Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Văn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 23/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...317631773178317931803181318231833184...74341