Trang 3182, kết quả từ 31811 tới 31820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Đức Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đức Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 17/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Chí Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chí Khoái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Công Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Chí Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chí Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đỗng Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Chánh Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chánh Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1988, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Chí Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chí Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Huy Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...317731783179318031813182318331843185...74341