Trang 3183, kết quả từ 31821 tới 31830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Kiều Duy Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Duy Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Vi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Quốc Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạ Văn Uâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Uâng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...317831793180318131823183318431853186...74341