Trang 3184, kết quả từ 31831 tới 31840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Kim Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Tình Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tình Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lưu Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỏ Mạnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỏ Mạnh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Xuân Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Xuân Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Tước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Tước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...317931803181318231833184318531863187...74341