Trang 3186, kết quả từ 31851 tới 31860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Duy Tung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Duy Tung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Như Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Trú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Trú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Trọng Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Huy Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Tuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...318131823183318431853186318731883189...74341