Trang 3187, kết quả từ 31861 tới 31870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kiều Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kiều Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Bữu Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bữu Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Chánh Lặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chánh Lặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ban, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...318231833184318531863187318831893190...74341