Trang 319, kết quả từ 3181 tới 3190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lê Tuấn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuấn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trương Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Học, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lưu Nhật Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Nhật Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hà Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trương Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Phú Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phú Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...314315316317318319320321322...74341