Trang 3191, kết quả từ 31901 tới 31910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Quang Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thị Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Minh Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...318631873188318931903191319231933194...74341