Trang 3193, kết quả từ 31921 tới 31930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Khổng Trọng Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khổng Trọng Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Bá Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phùng Ngọc Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Ngọc Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Bá Ngam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Ngam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Bá Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đào Xuân Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Bá Mộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Mộng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...318831893190319131923193319431953196...74341