Trang 3194, kết quả từ 31931 tới 31940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Kỳ Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Kỳ Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Bá Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Nhựt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Dương Văn Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Minh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Minh Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Thán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...318931903191319231933194319531963197...74341