Trang 3197, kết quả từ 31961 tới 31970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Thanh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Thanh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hải Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 27/9/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần VănTại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần VănTại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 25/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chu Tiến Sỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Tiến Sỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bá Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Tảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Đình Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Tăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Tạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Quang Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...319231933194319531963197319831993200...74341