Trang 3199, kết quả từ 31981 tới 31990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Khắc Sư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Khắc Sư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Soạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trường Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Soạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...319431953196319731983199320032013202...74341