Trang 3201, kết quả từ 32001 tới 32010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Quản Thiết Quỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quản Thiết Quỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Q Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Q Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...319631973198319932003201320232033204...74341