Trang 3203, kết quả từ 32021 tới 32030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Huy Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Xuân Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Liêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tư Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tư Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Xuân Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Việt Lấy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Việt Lấy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...319831993200320132023203320432053206...74341