Trang 3204, kết quả từ 32031 tới 32040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Gia Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Gia Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trà Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Văn Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trà Văn Đốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Văn Đốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trà Văn Bon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Văn Bon, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Duy Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trà Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trà Văn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Văn Gia, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Bá Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...319932003201320232033204320532063207...74341