Trang 3206, kết quả từ 32051 tới 32060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Minh Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 11/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Kịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Kịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Xuân Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Trọng Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Trọng Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Ky, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...320132023203320432053206320732083209...74341