Trang 3209, kết quả từ 32081 tới 32090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Duy Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Anh Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đức Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Khiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trà Quốc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Quốc Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1989, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trà Thị Cục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Thị Cục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Khiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Khiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trà Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Tr. Văn Thạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tr. Văn Thạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trà Nhứt Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Nhứt Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...320432053206320732083209321032113212...74341