Trang 3210, kết quả từ 32091 tới 32100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Ngọc Khiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Khiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 22/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Khén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Khén, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Khân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Khân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Minh Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Khâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Viết Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Viết Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...320532063207320832093210321132123213...74341