Trang 3211, kết quả từ 32101 tới 32110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đại Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đại Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Văn Kếch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Kếch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 5/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Khá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Cao Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Cao Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Đoàn Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đoàn Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...320632073208320932103211321232133214...74341